Thứ Ba , Tháng Sáu 18 2019

Bài viết mới nhất

Tủ điện hạ thế

Các loại tủ điện hạ thế – Theo tiêu chuẩn phân loại nguồn điện trong truyền tải điện công nghiệp ở Việt Nam đưa ra năm 2010, EVN quy ước: Nguồn điện lưới cao thế có 4 mức (66kV, 110kV, 220kV và 500kV), trung thế có 2 mức (22kV, 35 …

Read More »

Tủ bảng điện

Tủ bảng điện là gì ? Tủ bảng điện là một thiết bị dùng để lắp đặt và bảo vệ cho các thiết bị đóng cắt điện và thiết bị điều khiển. Nó còn là nơi đấu nối, phân phối điện cho công trình, đảm bảo cách ly những thiết bị …

Read More »